Showing all 5 results

Show sidebar
Close

Grandee 吞拿魚+銀魚 80g

$7.00
80g: 單罐試食價        HKD$ 7 24罐優惠價        HKD$ 156> 平均 $ 6.5 (每罐)
Grandee 貓貓濕糧,選用最好食材,提供最好的營養。

Grandee 吞拿魚+蝦 80g

$7.00
80g: 單罐試食價        HKD$ 7 24罐優惠價        HKD$ 156 > 平均 $ 6.5 (每罐)
Grandee 貓貓濕糧,選用最好食材,提供最好的營養。
Close

Grandee 吞拿魚+白魚 80g

$7.00
80g: 單罐試食價        HKD$ 7 24罐優惠價        HKD$ 156 > 平均 $ 6.5 (每罐)
Grandee 貓貓濕糧,選用最好食材,提供最好的營養。
Close

Grandee 吞拿魚 80g

$7.00
80g: 單罐試食價        HKD$ 7 24罐優惠價        HKD$ 132 > 平均 $ 6.5 (每罐)
Grandee 貓貓濕糧,選用最好食材,提供最好的營養。